تنظیمات FTP در نرم افزار Filezilla

  • 13 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

تنظیمات FTP در نرم افزار CuteFtp

چطور در passive mode ، CuteFtp را فعال کنم ؟چگونگی تنظیمات passivemode در cuteftp :برای انجام...

تنظیمات FTP در نرم افزار SmartFtp

چطور در passive mode ،SmartFtp را فعال کنم ؟چگونگی تنظیمات passive mode در SmartFtp:برای انجام...