در 5 سال اخیر همواره سعی و تلاش خود را داشتیم تا سرویس های میزبانی وب را با قیمت هایی ثابت و پایدار به مشتریان ارائه دهیم. اما برخلاف میل باطنی مدیریت شرکت پس از 5 سال به علت افزایش قیمت پهنای باند ، اجاره سرور ، آدرس IP و ... مجبور به افزایش قیمت در سال 1393 شدیم که این قیمت ها در سایت قابل مشاهده می باشد.
در این مدت شرکت ره آورد پژوهش گستر سعی نموده تا با کاهش سود خود ، قیمت های تمام شده سرویس ها را تا حد امکان ثابت نگه دارد.


Saturday, August 16, 2014

« برگشت